Equipaments Lliures

Equipaments Lliures és un projecte proposat des del Lleialtec i que compta amb el suport de la CELS, la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca. El projecte té per objectiu consolidar la Sobirania Tecnològica a La Lleialtat Santsenca, i els seus tres eixos, -en sintonia amb els del Lleialtec-, són la implementació d'infraestructures lliures, la divulgació de tecnològies ètiques i la formació en nous conceptes i oficis.

Tenim un eix d' infraestructura perquè volem predicar amb l'exemple i dotar-nos d'eines tecnològiques autogestionades: lliures i ètiques; tenim un eix de divulgació perquè tan volem alertar sobre l'ús i abús de tecnologies que priven la llibertat de les seves usuàries, com volem donar a conèixer alternatives a aquests serveis privatius; i tenim un eix de formació perquè volem participar en l'apoderament digital de les nostres veïnes i ajudar a crear nous aprenentatges i oportunitats a través de les tecnologies lliures.

Per tot, ens emociona pensar que el model que estem creant sigui replicat per altres equipaments que, municipals o no, siguin vertebradors del teixit social dels seus barris.

Al setembre de 2018, l'Ajuntament de Barcelona ens ha otorgat una subvenció "Impulsem el que fas" i, amb ella, continuarem treballant en aquests eixos per consolidar La Lleialtat com a el primer equipament lliure i ètic de la ciutat de Barcelona. Us fem cinc cèntims del que volem fer:

Infraestructura

Adquirir maquinari: servidors, plaques, etc.; configurar-lo amb programari lliure; i mantenir-lo

Continuar implementant i mantentint eines lliures i ètiques: xarxa social lliure, tallafocs, permisos, etc. i en desenvoluparem, si escau: ERP Cafè, nova web, etc.

Continuar col·laborant amb el projecte "L'Àlbum familiar" per tal d'ajudar a desenvolupar el projecte amb programari lliure.

Continuar documentant la infraestructura implementada al HowTo's per tal de formentar-ne la seva replicabilitat en altres espais d'acció comunitària que cerquin vetllar per la seva autogestió tecnològica.

Divulgació

Al desembre comencem els berenars tecnològics, on donarem a conèixer 1) projectes que fomenten la Sobinania Tecnològica i 2) despropòsits de les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

El primer berenar, que se celebrarà a La Lleialtat el 5 de desembre de 2018 de 17h a 19h, anirà dedicat a la FEDIVERSE i les GAFAM.

Campanyes:

[proFEDIVERSE](): volem convidar a totes les organitzacions horitzontals, especialment les que formen part de la CELS i/o d'iniciatives de l'ESS, a participar de les xarxes socials lliures i ètiques. Per fer-ho, primer, volem informar sobre què són les xarxes socials lliures i què les distingeixen de les xarxes asocials privatives. Ho expliquem al llibret FEDIVERSE, xarxes lliures i ètiques .

Un cop informades, posem a disposició de les veïnes de Sants el node Santsenques.cat . Allà, podran crear un compte d'usuària a un node de proximitat. Un cop registrades al node, ja podran contactar amb la resta d'usuàries de la FEDIVERSE. El node Santsenques l'autogestionem membres del Lleialtec i, en la mesura dels possibles, anirem donant suport tècnic i conceptual a les veïnes.

antiGAFAM: volem informar a les veïnes de les males pràctiques dels gegants tecnològics. Al primer berenar, coneixerem aquests nous conceptes; i als següents, donarem a conèixer cadascuna de les lletres (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Donacions i matrocinis: volem ajudar a tirar endavant projectes relacionats amb el programari o el maquinari lliures.

Festes d'instal·lació: intentarem fer-ne una per trimestre

Càpsules Troca: seguirem col·laborant amb La Troca i les seves càpsules informàtiques

Material gràfic: un cop vam fer xapes i en volem tornar a fer; però ens faria molta il·lusió tenir samarretes, adhesius i usb's amb les distros cremades ;)

Formació

Volem crear una Snap!Arcade , una màquina recreativa amb programari lliure i, en la mesura que es pugui, el maquinari també serà lliure. A més, proposarem cursets per aprendre a programar jocs i animacions per la màquina. La temàtica del disseny i la seva execució es consensuarà a la comissió d'acció comunitària. I es proposa participar a les entitats de la CELS i les veïnes que així ho desitgin, a col·laborar en el muntatge i la creació del contingut digital de la màquina.

TeatreTec: volem ajudar a crear una obra de teatre tecnològica, on petites i grans puguem gaudir de la computació sense ordinadors, de forma lúdica i gairebé màgica.

BiblioTec: volem configurar un espai d'autoaprenentatge en matèria de sobirania tecnològica. És per això que volem adquirir llibres físics i posar-los a disposició de les entitats de la CELS que els vulguin llegir. També es podria fer un club de lectura per comentar els llibres.

Aquestes són algunes de les nostres voluntats: seguirem informant!

Articles que parlen d'Equipaments Lliures: