FEDIVERSE

La FEDIVERSE (de FEDeration unIVERSE) és la xarxa de xarxes socials lliures i ètiques. Hi ha moltes xarxes socials a la FEDIVERSE i moltes són de microblogging (Mastodon, Pleroma, GNUsocial, etc. ). Però també federen altres eines, com Pixelfed, Funkwhale i Peertube, que serveixen per emmagatzemar i compartir imatges, música i vídeos, respectivament. I no cal tenir un compte a cada lloc: les usuàries d'eines federades poden interactuar entre elles.

Serveis de xarxes asocials privatives com poden ser Twitter o Facebook, no incorporen aquesta federació i, per tant, una usuària de Twitter no pot interactuar amb una usuària de Facebook; i viceversa. A més, les xarxes lliures de la FEDIVERSE han estat creades per poder ser autogestionades per les seves usuàries, i no pas per cap corporació amb ànim de lucre.

Per tal d'explicar què és i com funciona la FEDIVERSE i, sobretot, per tal d'animar a les veïnes de tots els barris a cercar el seu node de proximitat, hem creat un text en català anomenat "FEDIVERSE, xarxes lliures i ètiques". El podeu trobar en tres formats:

  • a4. Per imprimir a doble cara, imprimir imparells i després parells, o a la inversa.

  • a4-landscape. S'imprimeix i es doblega. Queda en forma de llibret a5. Per imprimir a doble cara, imprimir imparells i després parells, o a la inversa.

  • pad traduïble. Hem creat un pad per a la versió en català i animem a totes les comunitats horitzontals del món a traduïr-lo.

Al Lleialtec, participem de la FEDIVERSE a través d'una instància de Pleroma. I convidem a les veïnes de Sants, especialment les persones i entitats de la CELS, a crear-se un compte a les xarxes lliures. Sigueu benvingudes al node de Santsenques i saludeu-nos a @lleialtec@santsenques.cat :)