LleialTec

Pla de Sobirania Tecnològica per l'acció comunitària

Qui som i què fem?

El Lleialtec és la comissió tecnològica de la Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca (CELS) i neix amb l'objectiu de vetllar per l'apoderament digital de les persones, col·lectius i entitats del barri.

  • Proposem a l'assemblea de la CELS eines tecnològiques lliures i ètiques per gestionar l'equipament, comunicar-nos, crear contingut, emmagatzemar dades...
  • Implementem la infraestructura tecnològica a l'equipament de La Lleialtat i acompanyem als membres de la CELS en l'adopció de les eines que consensuem implementar
  • Documentem la feina feta per tal que el projecte sigui replicable en altres espais comunitaris

Per què ho fem?

Ens adonem que, ara per ara, el Lleialtec és la comissió més transversal de la CELS, ja que totes les comissions, -en major o menor mesura-, tenen necessitats tecnològiques. A més, detectem que, municipals o no, tots els espais d'acció comunitària tenen necessitats semblants: publicació de les d'activitats, inscripcions, reserva de sales i conseqüent facturació, comunicació interna i externa, entre d'altres.

I, tot i que observem que els perfils professionals dels equipaments encara no contemplen cap figura que gestioni, -de forma integral-, les necessitats tecnològiques, creiem fermament que a tots els espais comunitaris hi hauria d'haver personal especialitzat per planificar, implementar i formar. Però, en general, no hi ha massa consciència digital i es fan servir eines privatives de forma sistemàtica pel simple fet de ser gratuïtes o populars. I «si és gratis, el producte ets tu...».

A la jungla digital, protegir és protegir-se, i en la vetlla per la salut digital i la lluita contra el capitalisme cognitiu, veiem pràctiques del segle XXI que podríem anomenar «Tecnologia de les cures». I és per això, per protegir les veïnes de pesticides tecnològics, per contribuir a una societat digital més lliure i ètica que, des del Lleialtec, proposem i implementem aquest Pla de Sobirania Tecnològica per l'Acció Comunitària.

Com ho fem?

Divulgant i formant; implementant infraestructures lliures i documentant-les per a la seva replicabilitat:

  • Divulgació, per fer comprensible a la ciutadania la importància, al segle XXI, de les tecnologies lliures, ètiques i distribuïdes
  • Formació, per tal fomentar l'alfabetització digital i l'aprenentatge al llarg de la vida
  • Infraestructura, per vetllar per la Sobirania Tecnològica als barris i ser propietàries de les nostres dades i xarxes
  • Documentació, per possibilitar la rèplica i la millora de la feina feta, apoderant així a altres espais d'acció comunitària